Ulice na slovo l, Zrenjanin

Labudova
Lava Tolstoja
Lazarevački drum
Laze Lazarevića
Laze Nikina
Lička
Lovačka
Loznička
Ljube Grujića
Ljube Ratajskog
Ljubice Odadžić
Ljubinke Vukov
Ljubljanska