Ulice na slovo d, Zrenjanin

Dalmatinska
Daničićeva
Danila Kiša
Devet Jugovića
Dimitrija Dimovića
Dimitrija Tucovića
Dobrovoljačka
Dositeja Obradovića
Dostojevskog
Dr Aleksandra Belića
Dr Đorđa Joanovića
Dr Jovana Cvijića
Dr Jovana Rajića
Dr Laze Kostića
Dr Laze Mijatova
Dr Miroslava Tirša
Dr Mladena Stojanovića
Dr Tihomira Ostojića
Dr Vase Savića
Dr Zorana Kamenkovića
Dragice Pravice
Dragoljuba Kirćanskog
Dragutinovačkog odreda
Drvarska
Dubrovačka
Dudara
Dunavska
Dušana Vasiljeva
Đorđa Stratimirovića
Đurđa Smederevca
Đurđevska
Đure Đakovića
Đure Jakšića